Czuję się polskim nacjonalistą. Uważam, że Polak, ,polski polityk w stosunkach eurpejskich powinien przede wszystkim zawsze dbać o Polskę, o Polaków, o Naród.

Polak w Europie powinien zawsze pamiętać, żeby:

1) nigdy nie dać podporządkować Polski ani Niemcom ani Rosjanom
2) starać się utrzymywać taki sam dystans gospodarczy i polityczny Polski od Niemiec jak i od Rosji
3) utrzymywać z oboma wielkimi sąsiadami lepsze z każdym z nich relacje niż oni maja między sobą
4) umacniać jak najsilniej sojusze Polski z sąsiadami z Południa i z Północy
5) wspierać niezależność państwową Ukrainy i Białorusi
6) dbać o Polaków żyjących jeszcze w Rosji, na Litwie, w Łotwie, na Ukrainie i Białorusi. Ułatwić uzyskanie polskiego tam obywatelstwa. Nie mniej pamiętać o Polakach żywych niż o poległych.

 Która partia tym się kieruje? Nie wiem. Kiedy w ankiecie www.latarnikwyborczy.pl/ porównałem moje preferencje z tymi głoszonymi przez biura wyborcze występujących w biegu do Brukseli partii otrzymałem taki wynik zgodności moich poglądów:

z KNP Korwina Mikke                 82%
z Polską Gowina                        80%
z Prawem i Sprawiedliwością     78%

A wśrod partii zagranicznych najbliższą ideowo jest mi m.in. partia, która wymogła w tym roku przeprowadzenie referendum na temat odłączenia Szkocji od Anglii !!!

:-)